Målsättning

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i Lövångersbygden förvalta och tillhandahålla lokaler till tjänste-, handels-, hantverks- och industriföretag åt medlemmarna.
Däri ligger att ge nystartade företag förtur till lediga lokaler och att ge nya hyresgäster tidsbegränsade hyresrabatter.
Föreningen skall i samverkan med företag, föreningar etc. verka för att ett gott affärsklimat utvecklas inom Lövånger.
Verksamheten skall bedrivas på marknadsmässiga villkor och så att både hyresgäster och andra intressenter så långt möjligt är nöjda både med föreningen som hyresvärd och med lokalernas skötsel och standard.