Styrelse 2023-2024

Ordförande
Lars-Göran Andersson
E-post: smen@hotmail.se
Telefon: 076-770 66 06

Kassör
Thomas Nordenstam
E-post: thomas.nordenstam@rvmab.se
Telefon: 070-394 94 82‬

Sekreterare
Anders Holm
E-post: norton.holm@gmail.com
Telefon: 070-344 95 78‬‬

Fastighetsansvarig
Rickard Normark
E-post: normark.rickard@gmail.com

Ordinarie ledamot
Kurt Pettersson
E-post: lovangertra@hotmail.com
Telefon: 070- 577 51 31‬

Suppleant
Jan Öhmark
E-post: otab@lovanger.com
Telefon: 070- 354 89 54‬‬

Suppleant
Lars Israelsson
E-post: lars.israelsson.ent@outlook.com
Telefon: 070-343 20 15‬