Företagen i Lövind

Furniture Farm
Startade sin verksamhet 2009 och flyttade 2012 i Lövinds lokaler.
Antal anställda: 2
Ägare: Johannes Olofsson, Pontus Möller
Arbetar med design, tillverkning och försäljning av möbler.
Tfn. 070-204 15 32 (Johannes), 070-325 98 39 (Pontus)
E-post: kontakt@furniturefarm.se

Färghallen i Lövånger
Startade sin verksamhet våren 2003 i samma lokaler som Lövångers Golv tidigare hyrde.
Antal anställda: 7
Ägare: Kent Söderlund och Filip Gille
Tfn. 0913-10403

Lövångers Bygg AB
Kommer att flytta ur lokalerna våren 2024 till egna nybyggda lokaler på Ängsbacka i
Lövånger.

Lövångers Pizzeria 
Startade sin verksamhet våren 1997 i Lövinds lokaler.
Antal anställda: 2
Tfn. 0913-10377

Norrsken Möbelverkstad
Startade sin verksamhet 1992 och flyttade till Lövinds lokaler september 1997.
Antal anställda: 1
Ägare: Peder Karlsson
Special möbler. Tillverkar möbler i små serier.
Tfn. 0913-10730

Ytbehandlarna i Norr AB
Startade sin verksamhet våren 1996 och består av en sammanslagning av tre företag som
startade sin verksamhet i Lövinds lokaler.
Antal anställda: 2
Ägare: Peter Sundqvist

Busstation med väntsal och godsutrymmen
Är inrymd i Lövinds lokaler sedan våren 1994.