Kort historik

Under 1992 fanns risk att Furusnickarens lokaler skulle ställas kalla av konkursförvaltaren. För att undvika att lokalerna förstördes diskuterades olika lösningar bland företag och privatpersoner i Lövånger. Kontakter togs med Skellefteå kommun som också såg en möjlighet att skapa ett industrihus i Lövånger. Under året bildades därför Lövind för att driva och förvalta fastigheten. Andelar à 500 kronor i föreningen såldes till privatpersoner och företag.

Efter diskussioner med Lövind köpte Skellefteå kommun fastigheten från konkursförvaltaren. Syftet var att fastighetens skötsel skulle överlåtas på föreningen. Samtidigt gav också kommunen ett startbidrag.

Redan i årsskiftet 92-93 flyttade de första hyresgästerna in i lokalerna. Förbättringar har gjorts av tak, andra delar av lokalerna har inretts och reparerats. Totalt har mer än 3,5 miljoner kronor lagts ner på fastigheten i reparationer och förbättringar.
I december 1994 övertog föreningen ägandet bland annat för att erhålla behövliga säkerheter och klara ytterligare förbättringar av fastigheten.

Totalt finns 9 olika verksamheter i Lövinds fastighet med ett 30-tal anställda. Många av dessa företag har startat sin verksamhet i lokalerna. Lövinds styrelse undersöker nu möjligheterna att kunna erbjuda nya hyresgäster/företag andra lokaler.